Primele două măsuri de finanţare pe noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală vor fi deschise pe 25 martie 2015 mai exact Submăsura 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri“ şi Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole“.

subventiiIn cazul primei submăsuri „Instalarea tinerilor fermieri“ tânăr fermier înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într‐o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii. Pentru aceasta sesiune de depunere a proiectelor alocarea financiară se va face distinct pentru sectoarele: Vegetal – 72.021.9330 euro, Zootehnic – 72.021.933 euro,  Zona montană – 41.155.391euro si Ferma de familie – 20.577.695 euro

Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploatației.

Finanțarea europeană maximă pe care o va putea accesa un tânăr fermier este de 60.000 de euro, iar sprijinul va fi acordat în două trașe: 70% din bani la primirea deciziei de finanțare și 30% din sprijin în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Acordarea celei de-a doua tranșe de bani europeni va fi condiționată de implementarea și îndeplinirea Planului de afaceri depus la solicitare. În cazul în care termenii acestui plan nu vor fi respectați, beneficiarul va fi obligat să returneze prima tranșă, proporțional cu obiectivele nerealizate.

In cazul submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole“ vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe. În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru: Vegetal – 72.021.9330 euro, Zootehnic – 72.021.933 euro,  Zona montană – 41.155.391 euro, si Ferma de familie – 20.577.695 euro.

Benefeciarii acestei măsuri vor fi fermierii, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate și cooperative sau grupuri de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Un obiectiv esenţial pentru acest tip de sprijin îl reprezintă creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate, dar şi respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii. Finanţarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele de peste 500.000 SO). De asemenea, precizăm că fondurile europene nerambursabile şi contribuţia de la bugetul de stat pentru anul 2015, aferente Submăsurii 4.1 sunt în valoare de 205.776.952 euro.

Ghidurile solicitantului sunt deja publicate, dar numai în variantă consultativă.

Ghidul solicitantului Măsura 04 – Sub-Măsura 4.1 “Investiții în exploatații agricole” în variantă consultativă

Ghidul solicitantului Măsura 06 – Sub-Măsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” în variantă consultativă