Programul Operațional Maritim și de Pescuit 2014-2020 urmăreşte crearea condiţiilor de îmbunătăţire şi dezvoltare constantă a mediului de afaceri, având ca obiective principale:

pescuit-delta-dunarii– stimularea competitivităţii întreprinderilor;

– facilitarea accesului la finanţare;

– crearea unui mediu favorabil creării de noi afaceri şi încurajarea culturii antreprenoriale;

– sprijinirea companiilor de a opera în plan extern şi de a accesa noi pieţe;

– asigurarea unei forţe de muncă calificată şi adaptabilă

Liniile principale în care va acționa acest program sunt următoarele:

Resursele alocate pentru România prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru perioada 2014-2020 sunt în valoare totală de 168 421 371 euro.

Detalii