În proiectul Cadrului Național de Implementare, versiunea ianuarie 2015, pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, au fost enumerate categoriile de solicitanți care nu pot accesa fonduri europene nerambursabile pentru agricultură în actuala perioadă de programare.

indexAstfel, conform documentului citat (aflat în variantă de lucru, n.r.), categoriile de solicitanți sau beneficiari ai măsurilor sau sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014 – 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

  1. solicitanții/beneficiarii înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
  2. solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;
  3. solicitanții/beneficiarii care au acționat în nume propriu sau prin reprezentanți autorizați legal ori prin persoane interpuse, în privința cărora s-a constatat că au prezentat declarații pe proprie răspundere neconforme cu realitatea și astfel au creat avantaje necuvenite, timp de 2 ani de la data constatării; sunt exceptate erorile materiale asupra unor elemente neesențiale, care nu afectează conținutul declarației pe proprie răspundere;
  4. beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
  5. întreprinderi în dificultate conform prevederilor specifice din fișele submăsurilor PNDR 2014-2020;
  6. solicitanții/beneficiarii/reprezentanți legali ai acestora, în privința cărora AFIR a constatat printr-un act administrativ că au creat condiții artificiale, timp de 2 ani de la data constatării.

Sursa: stiriagricole.ro