Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Agenţia pentru pndrFinanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a modificat şi consolidat metodologia specifică contractării fondurilor europene prin Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă prin adaptarea manualului de contractare, pentru o mai bună derulare privind absorbţia fondurilor europene. Astfel, modificarea constă în depunerea Notificării cu privire la modificarea planului de afaceri împreună cu Dosarul Cererii de Plată de către beneficiarii acestei măsuri de investiţie la sediul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR), unde aceasta va fi analizată de experţii care instrumentează proiectul.

„Aşa cum am mai amintit şi în alte rânduri, facem tot ce putem pentru a simplifica modalitatea de implementare a proiectelor prin adaptarea procedurilor de lucru şi scurtarea timpului în analiza documentelor. Pornind de la experienţa acumulată, estimăm faptul că Programul 2014 – 2020 va fi mult mai fiabil, va răspunde mult mai concret la problemele cu care se confruntă beneficiarii şi va fi mult mai aplicat pe nevoile reale ale beneficiarilor. În acest sens, s-au făcut şi modificări legislative de rigoare pentru aplicarea cât mai corectă a PNDR 2014-2020”, a menţionat Nicolae Popa, director general adjunct al AFIR.

Se încearcă astfel înlăturarea posibilelor întârzieri în analiza cererilor de plată şi încadrarea în termenele procedurale de depunere a cererilor de plată specifice Măsurii 141, cu scopul ca beneficiarii proiectelor să primească plata la timp.
Principalul obiectiv al acestei măsuri îl reprezintă creşterea volumului producţiei destinate comercializării, pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile din punct de vedere economic, dar şi diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.

Sursa ziarulunirea.ro