Acest domeniu beneficiază de multiple posibilități de finanțare europeană iar principalele direcții în acest sens se regăsesc în Programul Operațional Regional 2014-2020 după cum urmează:

În cadrul Axei prioritară 3 având ca principal obiectiv sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile îninfrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor iar principalele activități ce pot fi puse in aplicare sunt:

-îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

-reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

-utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;

-implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice);

-înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

-orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.).

Activitațile mai sus menționate se regăsesc deasemeni și în Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile dar și în Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Această idee de afacere va putea fi susținută și prin programul PNDR 2014-2020  prin Măsura 04