O continuă modernizare în toate domeniile de activitate impune o formare continuă a personalului dar și calificarea celor noi angajați în vederea dobândirii cunoștințelor necesare. Rapiditatea cu care tehnologiile și metodele de lucru se schimbă fac ca o astfel de activitate să fie una de succes. Un alt motiv important pe cei ce doresc să intreprindă o astfel de acțiune sunt proiectele europene ce dispun de fonduri pentru formarea profesională.

Astfel de proiecte se găsesc în cadrul programului PNDR 2014-2020 prin Măsura 01 (Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare) și Măsura 19 (Dezvoltarea locală a LEADER).