În cadrul programului PNDR 2014-2020, una din măsurile de finanțare adresate mediului rural este și Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Prin această măsură se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor din mediul rural și stimularea activităților alternative la agricultură.

Beneficiarii eligibili pentru Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole vor fi:

În această măsura se poate încadra o astfel de afacere si cu siguranța s-ar bucura de succes dat fiind lipsa unor astfel de centre de reparații în zonele rurale!