Autorităţile au suplimentat cu peste 131 milioane de euro sub-măsura “Instalarea tinerilor fermieri” faţă de 2007-2013 până la nivelul de 400,355 milioane de euro. Tinerii fermieri pot primi până la 60.000 de euro, sprijin nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Kanesatake-Farms-1-704x318Potrivit documentului publicat pe site-ul MADR, măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploatației.

Prin aceasta sub-măsura se urmăreşte și preluarea exploataţiilor agricole în mod integral de la fermierii în vârstă, creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.

Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației pe care are o va conduce. Intervenția prin acestă sub-masură, va creşte numărul de tineri afermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie şi care vor fi încurajați să realizeze investiţii, să se asocieze, să participe la lanţurile scurte de aprovizionare.

Instalarea reprezintă înregistrarea pentru prima dată cu o exploatație de dimensiune între 15.000 euro și 50.000 euro – valoarea producţiei standard, conform prevederilor legale (ex: în baza de date APIA prin LPIS și/sau sistemul de identificare al animalelor din cadrul ANSVSA).

Condiţiile de acordare a primei de instalare

Sprijinul prin această măsura se acordă pentru instalarea tinerilor ca șefi de exploatație şi demararea unei activităţi agricole. Sprijinul va fi acordat sub formă de primă (forfetară), pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în cadrul legislativ ational. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

Condiţii de eligibilitate
– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
– Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro (valoare Producţie Standard);
– Solicitantul deține sau dobândeaște compețențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului;
– Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
– Solicitantul are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
– Solicitantul va deveni fermier activ în condițiile prevazute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
– Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
– Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată.

Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.

Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 60.000 Euro
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

Sursa: www.bio-romania.org