ministerul-fondurilor-europeneMinisterului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Ministerul pentru Societatea Informațională, prin Organismul Intermediar pentru  Promovarea Societății Informaționale, anunță lansarea în consultare publică a proiectului Ghidului Solicitantului pentru beneficiari privați – Acţiunea 2.2.1Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, în cadrul Axei Prioritare 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

Ghidul solicitantului este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la următoarea secțiunea POSCCE. Documentul este supus consultării publice până la data de 15 aprilie a.c.

Clarificările referitoare la Ghid, precum și eventualele propuneri și sugestii pot fi transmise către Organismul Intermediar pentru  Promovarea Societății Informaționale la următoarea adresa de e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro, prin fax: 021.311.41.55 sau prin poștă la adresa B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, București.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene