Acest sector are un potențial prin posibilitatea de transformare și valorificare a deșeurilor iar în ultimii ani, s-a pus din ce in ce mai mult accent pe recuperarea resurselor biodegradabile, în scopul de a realiza aspiraţiile noastre spre o “societate a reciclării” şi stabilizarea climei. Prelucrarea biologică a deşeurilor organice şi utilizarea resurselor naturale pentru a recupera substantelor nutritive ca de exemplu fosforul, cu scopul a produce amelioratori de sol şi de a furniza energie este de mare interes.În urma prelucrării pot fi numeroase beneficii ca recuperarea de energie (biocombustibili, biogaz, producţia de hidrogen), tratamente biologice (digestie anaerobă şi compostarea), şi, de asemenea, tratarea mecanico-biologică.

O categorie de beneficiari direcți ai unei astfel de uzine ar fi agricultura (pentru a ameliora solul), refacerea ecologică a zonelor degradate, reconstrucţia peisagistică prin revegetalizarea suprafeţelor, grădinile private, horticultură, legumicultură, îmbunătăţiri funciare.

Această idee de afacere va putea fi susținută prin programul   programul PNDR 2014-2020 prin Măsura 06