Zona Corabia este o zonă propice unei dezvoltări sustenabile datorită unor avantaje specifice acestei regiuni dintre care amintim: zonă agricolă fertilă, platforme industriale la preț avantajos, deschidere la Dunăre, forță de muncă, candidată la expansiune economico-socială.

În această regiune autoritățile guvernamentale au demarat numeroase proiecte cu finanțare atât guvernamentală cât și europeană ce au ca și scop dezvoltarea economică și crearea unui climat favorabil afacerilor. Printre aceste proiecte enumerăm Bursa de cereale inaugurată de curând cât și proiectele aflate în derulare,noul port și parcul industrial.